Fotografie z bohoslužby na Butovském polygonu NKVD

Svatá liturgie na místě, kde mučednicky prolily svou krev desítky tisíc pravoslavných křesťanů. Zakládání nového chrámu ke cti nových Kristových mučedníků.


Patriarcha Alexij uprostřed improvizovaného oltáře


Sloužící duchovenstvo MP


V době liturgie


Svaté přijímání (pod dohledem policisty)


Mezi modlícími se protjerej Nikolaj Artemov (RZPC, Mnichov) a tiskový tajemník Svazu pravoslavných občanů Kirill Florov


Patriarcha koná pobožnost k novomučedníkům (u dřevěného chrámu jim zasvěceného)


Kříž na místě popravy (místo pro neformální modlitbu, vzdálenou od tlačenice patriarší bohoslužby)


Patriarcha Alexij II. s metropolitou Lávrem


(Credo.ru 17.5.)


Věřící při bohoslužbě


V oltáři - kněz s kalichem pro přijímání tísíců lidí


Delegace RZPC v oltářním prostoru při bohoslužbě


Promluva patriarchy


Patriarcha při promluvě (za ním stojí metropolita Lávr se svou delegací)


Patriarcha RPC s metropolitou RZPC


Průvod hierarchů po bohoslužbě - na místo zakládání nového chrámu (metropolita Lávr kráčí vedle patriarchy Alexije).Zakládání oltáře. Moskevský patriacha Alexij II. spolu s metropolitou RZPC Lávrem zakládají prestol chrámu novomučedníků ruských.


Metropolita Lávr, patriarcha Alexij II.

Zpět na stránku o návštěvě RZPC v Moskvě

NAVRCHOLU.cz