Metropolita Lávr

Obrázky ze života a služby


Oficiální portrét metropolity Lávra


Svato-trojický chrám v Jordanville (USA), místo stálé služby m. Lávra od konce 40. let 20. stol.


Vladyka Lávr, archiepiskop trojický a sirakuzský, tajemník archijerejského synodu RZPC (začátek 90. let)


Při jedné z návštěv Ruska archiep. Lávr navštívil "katakombníky", kteří nikdy neuzanali "zrádcovský" Moskevský patriarchát


Návštěva Ruska uprostřed 90. let (s ježkem na lesní cestě)


S ruskými archijereji a duchovenstvem RZPC u památníku cara-mučedníka Nikolaje


S jednověreckým biskupem RZPC Danielem


Po modlitbě v táboře ruských amerických skautů


14.5.2004 První setkání s patriarchou Alexijem II. v jeho pracovní rezidenci

Metropolita Lávr, ve světě Vasilij Michailovič Škurla, se narodil r. 1928 na území Slovenska. Odstěhoval se do USA. V ruském Svato-trojickém monastýru v Jordanville (u New Yorku) přijal mnišské postřižení. Před třemi lety byl archijerejským synodem RZPC zvolen prvo-hierarchou si titulem metropolity východo-amerického a new-yorkského.

Nastávající sblížení obou částí Ruské církve nevidí m. Lávr jako nějaké slévání.

(Credo.ru)

Zpět na stránku o návštěvě RZPC v Moskvě

NAVRCHOLU.cz