Nástěnný „Jihlavský kalendář“

Obsáhlé pravoslavné kalendárium s liturgickými údaji
(starý juliánský kalendářní styl,
pravoslavná paschálie)

na rok 2017

Jihlavský kalendář je koncipován tak, aby u každého dne byly nejdůležitější liturgické informace (denní biblické čtení apod.), vícero jmen svatých, kteří mají toho dne památku, a ještě zbylo u každého dne místo na psaní poznámek. Kalendář obsahuje také podrobné údaje ohledně postní praxe církve. Každému týdnu je věnována celá stránka formátu A4. Tisk je jednobarevný (černobílý). Kalendář má 54 stránek. K nim je přidán ještě zadní list z barveného kartonu oboustranně potištěného (na vnitřní straně bývá poučení o půstech a na vnější straně bývá každý rok něco jiného - viz níže). Před první stránkou je průhledná fólie (slída). Vazba je provedena drátěnou spirálou (v případě nástěnné mutace je nahoře umístěn věšáček, aby bylo lze kalendář pověsit na zeď a listy otáčet přes horní vazbu).

Z tohoto webu si můžete stáhnout PDF soubor, ve kterém je uloženo aktuální kalendárium na celý tento Boží rok. (Všechny stránky kalendária v jediném souboru.)

Připravujeme každoročně dvě mutace kalendáře, které se liší kladem listů a umístěním vazby:

Soubor pro diář kalendar2017-diar.pdf (577 k) obsahuje vzestupný klad stránek na listech (vhodné pro svázání na boku sešitu; stránky jdou za sebou jako v knize: od první až k poslední na konec sešitu). Vhodné i pro prohlížení na monitoru.

Soubor pro nástěnný kalendář kalendar2017-nastenny.pdf (577 k) obsahuje střídavý klad stránek na listech (vhodné pro vazbu na horním kraji sešitu; stránky jdou na přeskáčku tak, aby jednotlivé stránky běžely za sebou do poloviny roku po lícových stranách listů, v druhé polovině se sešit otočí, a stránky budou dále běžet po rubových stranách listů zase zpět k začátku sešitu; tak je to obvyklé u obracecích nástolních či visacích kalendářů s drátěnou spirálou nahoře). NEvhodné k prohlížení na monitoru.

Objednávací adresu viz dole na stránce.

Oficiální liturgický kalendář (2017)

Připraveno pro ročenku olomoucko-brněnské eparchie

Forma brožurky A5 (bez graficky vyznačených půstů)

Ke stažení v PDF: Juliánský kalendář (tzv. starý): kalendar-eparch2017-dil2-juliansky.pdf Smíšený a nový kalendář: kalendar-eparch2017-dil3-novy.pdf
V roce 2017 je společné datum Paschy pro juliánskou i gregoriánskou paschálii. To znamená, že nový kalendář je stejný jak pro uživatele tzv. "smíšeného" kalendáře (nový kalendář pro pevné svátky a stará pravoslavná paschálie), tak i pro uživatele úplného nového kalendáře (gegoriánský kalendář pro pevné svátky i pro paschálii).

Jedná se "výtržek" z oficiální kalendářní ročenky.

Celá eparchiální ročenka je vytištěna a možno si ji na úřadu eparchiální rady objednat. (Ročenka obsahuje kromě kalendárií i stručný úvodní přehled svátků, půstů a zádušních památek a aktualizované církevní adresáře /schematismus/ pro olomoucko-brněnskou eparchii.)

Ohledně některých dotazů na "konstrukci" pohyblivého kalendářního kruhu

AKTUALIZOVÁNO V R. 2016

Pohyblivý kruh, čili kalendář pohyblivých svátků a biblických čtení je aplikován přesně podle jednoznačné pravoslavné tradice. Pohyblivý kalendář je každoročně "nastaven" dnem svátku Paschy; začíná přípravným obdobím před Velkým postem, pokračuje velkopostní dobou, přes Květnou neděli, strastný týden a Paschu přechází do svátečního popaschálního období, přes svátek Nanebevstoupení pokračuje ke svatodušním svátkům až k první neděli po Padesátnici, tj. svátku všech svatých. Od přípravného období před Velkým postem přes celý rok určuje pohyblivá denní biblická čtení (úryvky z apoštolských listů a evangelií). Za zmínku stojí, že druhá neděle po Padesátnici je obdobně jako v Rusku věnována zvláštní památce místních svatých a zároveň svatohorským světcům. Do tohoto paschálního kruhu jsou zařazeny i některé další pohyblivé památky a svátky: svatých Otců šesti všeobecných sněmů, sobota a neděle před Povýšením a po Povýšení svatého kříže, svatých Otců VII. všeobecného sněmu, Dimitrijevská zádušní sobota, neděle svatých praotců (druhá před Narozením Kristovým), neděle svatých otců (neděle před Narozením, a sobota před Narozením), sobota a neděle po Narození, sobota a Neděle před Zjevením Páně, sobota a neděle po Zjevení Páně.

U každého dne snadno poznáte, které kalendářní údaje jsou součástí pevného kalendária a které pocházejí z kalendária pohyblivého. Rozlišit je můžete podle grafického rozložení těchto údajů v rámci každého dne. Pevné kalendárium je situováno k dolní části rámce a případně do levého horního rohu (všechny tyto údaje jsou vysázeny patkovým písmem). Informace z pohyblivého kalendária jsou situovány do pravého horního rohu rámce (vysázeny jsou bezpatkovým písmem).

Po roce 2012 začalo být aplikováno specifické ale důležité typikonální pravidlo (k němuž v naší místní pravoslavné církvi nebylo doposavad zvykem přihlížet). Týká se posunu v posloupnosti evangelních čteních po svátku Povýšení svatého kříže. Kdysi u nás bylo obvyklé, že si kněz zjišťoval příslučnou perikopu evangelia sám z univerzálního kalendária, jak je uvedeno v Gorazdově sborníku. Při tom se opomíjela i další typikonálně-kalendářní pravidla (neděle svatých otců šesti všeobecných sněmů, neděle svatých otců sedmého všeobecného sněmu, dimitrijevská sobota atd.). Takto zjednodušené kalendárium lze vnímat jako spíše nouzovou záležitost, a navíc se místní praxe evangelijních čtení začala skoro každý rok po svátku Povýšení rozcházet s evangelijními úryvky, jak se četly v pravoslavné církvi ve světě, kde je všude zvykem typikonální kalendářní pravidla ("Markovy hlavy") uplatňovat.

Umožňuje-li to daný rok, aplikujeme v období mezi svátky Zjevení Páně a Zacheovou nedělí (která je bezprostředně před přípravným obdobím k Velkému půstu) jedno zvláštní evangelijní čtení, které mezi nedělní úryvky zařadil svatý vladyka Gorazd, protože je považoval za důležité pro místní věřící, a tak udržujeme tuto světeckou místní tradici. Proto jsou v našem kalendáři v mezidobí (jedna či několik nedělí mezi Narozením a Zacheovou nedělí) některá pohyblivá biblická čtení jiná, než např. v ruských kalendářích.

Z ruského kalendáře jsme převzali do našeho jihlavského kalendária pohyblivý svátek novomučedníků ruských a celou řadu památek známých i méně známých ruských světců, jakož i svátky některých ruských bohorodičných ikon. Podobně jsme vstřebali do našeho kalendáře i některé řecké, rumunské, gruzínské, bulharské a další svaté.

Webové rozhraní elektronické verze tohoto kalendária pro aktuální rok (obsahuje prohledávání seznamu památek svatých a vyhledávání jmen).
Zadní stránky kalendářů v posledních letech

Vnitřní zadní strana (tisk na barevném kartonu) - poučení o půstech (v poslední úpravě - z r. 2011): kalendar-karton-pusty.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2017:
Výroky starců
Černobíle: zad-str-2017-grey.pdf
Barevně: zad-str-2017-col.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2016:
Výroky starců
Černobíle: zad-str-2016-starci.pdf
Barevně: zad-str-2016-starci-col.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2015:
Výroky svatého starce Paisije
Barevně: zad-str-2015-paisij.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2014:
Výroky starců
Černobíle: zad-str2014-starci.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2013:
O sinajské ikoně Krista Pantokrátora.
Barevně: zad-str2013-ikona-sinaj.pdf
Černobílá verze (vhodná pro tisk na černobílé tiskárně): zad-str2013-ikona-sinaj-bw.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2012:
Vnější zadní strana - Paschální hymny čtené či zpívané po každém svatém přijímání:
zadni-str2012-paschalni_hymny.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2011:
Vnější zadní strana - O zármutku moderního člověka:
kalendar-zad-str2011-zarmutek.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2010:
Zadní kartonový list je potištěn po obou stranách jedinou přílohou: Duchovním odkazem starce Serafima Vyrického – „Bylo to ode Mne“:
serafim-vyricky-ode-mne2a.pdf

(Pod textem přílohy je světle šedým tónem fotografie svatého starce. Každá tiskárna však podává tento podtisk v trochu jiné intenzitě. Výše uvedený soubor označený jako "2a" byl použit pro tisk kalendáře - obsahuje obrázek podtisku v nejsvětlejší variantě. Pro případ tisku na jiných tiskárnách, které by vyžadovaly tmavší obrázek, aby byl podtisk vůbec vidět, přikládám ještě varianty: "2b" se středně tmavým podtiskem a nakonec ještě "2c" se nejtmavším podtiskem. Kromě různé světlosti podtisku jsou všechny tři mutace zcela identické. serafim-vyricky-ode-mne2b.pdf; serafim-vyricky-ode-mne2c.pdf)

Zadní stránka kalendáře pro rok 2009:
Vnější zadní strana - modlitby při stolování:
kalendar-zadni-str2009-stolovani.pdf

Zadní stránka kalendáře pro rok 2008:
Vnější zadní strana - krátké modlitební pravidlo ct. Serafíma Sarovského:
kalendar2008-karton-serafim.pdf

Zadní strana kalendáře pro rok 2007:
Vnější zadní strana - o současném zázraku přesvaté Bohorodice:
kalendar2007-zad-str2.pdf

Zadní strana kalendáře 2006 - starec Paisij o voskových svících, oleji do lampád a kadidlu
kal06-zad-str.pdf (74 k)

O pravoslavné paschálii (církevní usnesení a kanonická pravidla týkající se data Paschy) s tabulkou obsahující datum Paschy na každý rok až do roku 2015: O_PASCHAL.pdf (nutno pootočit) nebo jako obrázek o-paschalii.png (původně příloha ke kalendáři).

Vysvětlivky k nástěnnému kalendáriu:
Papírovou verzi kalendáře můžete objednávat na níže uvedené e-mailové adrese. Nezapomeňte uvést, kolik výtisků chcete, a jakou mutaci (jestli jako diář nebo jako visací). Cena jednoho výtisku je 100 Kč (plus poštovné a balné).

Objednávky přijímáme do konce předcházejícího kalendářního roku. Kalendář vychází a je rozesílán k polovině ledna - tj. k začátku kalendářního roku dle starého kalendářního stylu.

Objednávejte touto e-mailovou adresou (od ledna 2015 NOVÁ ADRESA):
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu) (předmět /subject/: Kalendar objednavka)

Viz též www.orthodoxia.cz/kalendar (na stránce jsou články s kalendářní problematikou a data paschy na celou první třetinu 21. století)
a taktéž www.orthodoxia.cz/elijas
a www.orthodoxia.cz
NAVRCHOLU.cz